Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Bløtvevssarkom i abdomen og bekken består av et vidt spekter av histologiske undergrupper med både lavgradige og høygradige tumorer.

Sarkomer i abdominalregionen deles inn etter lokalisasjon:

  • retroperitonealt 
  • intraabdominalt  
  • gynekologisk
  • fremre bukvegg

Retroperitoneale sarkomer

En retroperitoneal tumor er lokalisert på bakre bukvegg og ligger bak den posteriore del av bukhinnen fra mellomgolvet og ned til bekkenbunnen.

De vanligste sarkomtypene i denne regionen er de histologiske undergruppene liposarkom og leiomyosarkom. Andre histologiske undergrupper er pleomorft sarkom, malignt fibrøst histiocytom (MFH), fibrosarkom, solitær fibrøs tumor og malign perifer nerveskjedetumor.

Intraabdominale sarkomer

Intraabdominale sarkomer kan omfatte alle typer av indre organer i bukhulen, som oftest mage-tarmkanalen. De vanligste histologiske undergruppene er gastrointestinal stromal tumor (GIST) og leiomyosarkom.

GIST oppstår hvor som helst i mage-tarmkanalen, fra spiserør til anus. I sjeldne tilfeller kan de oppstå utenfor mage-tarmkanalen, som i omentet eller retroperitoneum.

Gynekologiske sarkomer

De vanligste gynekologiske sarkomer forekommer i livmoren, og omfatter de histologiske subtypene leiomyosarkom og endometriestromasarkom. Andre typer bløtvevssarkomer, i kombinasjon med adenom (adenosarkom) eller karsinom (karsinosarkom), kan forekomme.

Sarkomer i fremre bukvegg

Bløtvevssarkomer i fremre bukvegg omfatter histologiske undertyper som liposarkom, synovialt sarkom, fibrosarkom og dermatofibrosarkom protuberans (DFSP).

Forekomst

I 2015 fikk 2 personer diagnosen bløtvevssarkomer i abdomen og bekken, begge var menn.

Retroperitoneale sarkomer utgjør cirka 15 % av alle bløtvevssarkomer, mens intraabdominale sarkomer står for 10–15 %. De forekommer i alle aldersgrupper og rammer menn og kvinner likt.

Gynekologiske sarkomer forekommer hos kvinner i alle aldre og utgjør om lag 5 % av all livmorkreft. Av disse utgjør leiomyosarkom cirka 60 %, mens endometriestromasarkom og adenosarkom utgjør henholdsvis 20 % og 6 %.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020