Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus består av mange undertyper med en del fellestrekk, men forskjellig biologisk oppførsel.

 De typene som forekommer hyppigst er:

  • liposarkom – malign tumor med fettdifferensiering
  • pleomorft og spolcellet sarkom/malignt fibrøst histiocytom (MFH) – lite differensiert sarkom 
  • leiomyosarkom – malign tumor med glattmuskelcelledifferensiering
  • synovialt sarkom – malign tumor med spolformede og epiteloide celler

Andre typer som forekommer sjeldnere er angiosarkom, småcellet rundcellet sarkom (Ewings sarkom/PNET, rhabdomyosarkom, småcellet rundcellet desmoplastisk tumor, mesenkymalt kondrosarkom), malign perifer nerveskjede tumor (MPNST), fibrosarkom og solitær fibrøs tumor/hemangiopericytom.

Bløtvevssarkom kan oppstå hvor som helst i kroppen, men vanligste lokalisasjon er underekstremitetene som utgjør cirka 45 % av tilfellene.

Av alle bløtvevssarkom er 60 % beliggende i ekstremiteter, bukvegg og thoraxvegg, 20 % abdominalt/retroperitonealt og 20 % i hode/hals-området eller i genitalia interna (kvinner).

Forekomst

Bløtvevssarkom opptrer i alle aldersgrupper, gjennomsnittsalder er cirka 60 år. I 2015 var det 312 som fikk diagnosen bløtvevsarkom i ekstremiteter og trunkus, 143 menn og 169 kvinner.

Synovialt sarkom forekommer oftest hos ungdommer og unge voksne, og rhabdomyosarkom er hyppigst hos barn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020