oncolex logo
Utskriftsdato (20.9.2020)

Ben- og bløtvevssvulster

Ben- og bløtvevskreft (sarkom) er en sammensatt gruppe (50 ulike histologiske typer) maligne svulster som oppstår i mesenkymale celler i ben eller bløtvev (knokler, muskulatur, perifere nerver, fettvev og bindevev).

Det er internasjonal enighet om at behandling av ben- og bløtvevskreft kun bør foregå ved høyspesialiserte enheter. I Norge er utredning og behandling formelt sentralisert til regionsykehusnivå.

Det foreligger nordiske retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling utarbeidet av Den Skandinaviske Sarkomgruppen. Det er etablert en nasjonal database i regi av Nasjonalt kompetansesenter for registrering av alle pasienter med ben- og bløtvevskreft i Norge, behandling som gis og rapportering av behandlingsresultater.

Vellykket behandling krever at pasientene tas hånd om av et multidisiplinært team for diagnostikk og behandling innen radiologi, patologi/cytologi, nukleærmedisin og cytogenetikk/molekylærgenetikk, kirurgi/ortopedi og onkologi. Det er særlig viktig at pasienten henvises til et sarkomsenter uten forutgående kirurgi, fordi kirurgi utenfor spesialenhet ofte medfører tumorcellekontaminasjon av nabostrukturer og dårligere lokal tumorkontroll.

Forekomst

Sarkom er en sjelden krefttype og utgjør cirka 1 % av alle maligne svulster. I Norge diagnostiseres årlig cirka 160 bløtvevssarkomer og cirka 40 bensarkomer.

Av alle bløtvevssarkom er 60 % beliggende i ekstremiteter, bukvegg og thoraxvegg, 20 % abdominalt/retroperitonealt og 20 % i hode/hals-området eller i genitalia interna (kvinner).