Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i tykk- og endetarm

  • Annen kreft i mage-tarm-kanalen (ved anemi) 
  • Hemorrhoider, inflammatorisk tarmsykdom, stråleskadet tarm (ved blødning)
  • Irritabel tarmsyndrom (IBS), matintoleranse, cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom (ved diare)
  • IBS, divertikulose (vekslende avføringsmønster)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020