Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i tykk- og endetarm

 • Blod i avføring. Alle varianter er alarmsymptomer og skal straks utredes.
  • Frisk rød utenpå avføring (distal blødningskilde)
  • Mørkere rød og blandet i avføring (blødningskilde oppe i tykktarmen)
  • Okkult – ofte fra øvre del av tykktarmen
 • Blødningsanemi
 • Endret avføring. Vekslende treg/løs avføring er vanlig ved kreft i tykktarmen. Hos cirka 15-20 % stopper avføringen helt opp på grunn av at tarmen går tett. Ved endetarmkreft er hyppig, løs avføring og sterk avføringstrang typisk når svulsten har nådd en viss størrelse.
 • Smerter, gjerne takvise og med  forverring etter matinntak kan ses når tarmløpet holder på å gå tett. Vanligst ses det når svulsten sitter akkurat i overgang tynntarm/tykktarm, eller nederst i tykktarmen.   
 • Palpabel oppfylning i buken kan kjennes hos slanke personer
 • Vekttap, redusert almentilstand kan ses i avanserte tilfelle, særlig ved spredning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020