Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stomi

Gjennomføring

 • Det legges et midtlinjesnitt.
 • Ved transversostomi: det legges eventuelt ett snitt i høyre rectusskjede, og omentet friprepareres fra festet på kolon hvor stomien trekkes ut.
 • Det kan være vanskelig å få tilstrekkelig lengde på tarmen uten å skade karforsyningen dersom bukveggen er tykk. Ved ileostomi er dette enklere.  
 • Minst mulig hud fjernes.
 • Tarmen trekkes ut som en omvendt U, og deles ikke.
 • Tarmen sutureres eventuelt til peritoneum.
 • Det legges sutur til fremre fascieblad.
 • En stav legges eventuelt under bøylen i hudnivå, for å hindre at tarmen trekker seg inn.
 • Tarmlumen åpnes i toppen, og tarmveggen everteres og sutureres til huden.
 • Ved snitt i høyre rektusskjede legges stomien ut gjennom separat snitt for å lette stomistellet.
 • Kolostomi og transversostomi skal fortrinnsvis trekkes 1–2 cm ut over hudnivå, ileostomi 2–3 cm.

Sigmoideum endestomi gjennomføres noe annerledes enn de andre stomitypene, og kan være som del i Hartmanns operasjon:

 • Det lages et midtlinjesnitt til høyre for umbilicus.

 • Tarmen deles med staple-dele instrument.
 • Tarmen mobiliseres ved spalting av peritoneum og tilstrekkelig deling av karene uten å skade kararkaden, slik at tarmen kan trekkes gjennom huden uten stramming.
 • I bukveggen spaltes peritoneum og eventuelt bakre fascieblad.
 • Muskulaturen spaltes på langs og deles minst mulig på tvers.
 • Fremre fascieblad spaltes i kryss.
 • Hudsirkel med underliggende fett fjernes inn til fascien.
 • Den uttrukne tarmåpning everteres med sutur i tarmrøret, tarmåpning og hud.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020