Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hartmanns operasjon ved kreft i tykk-/endetarm

Generelt

Hartmanns operasjon kan benyttes dersom forholdene ikke ligger til rette for anastomose, og når det samtidig ikke er nødvendig å fjerne bekkenbunnen med analkanalen. Hartmanns operasjon gjøres også dersom pasienten har dårlig analsfinkterfunksjon, eller allmenntilstanden er for dårlig til å tåle en eventuell anastomoselekkasje.

Prosedyren brukes sjelden ved lokalisert primærkreft, og er som oftest et sekundærvalg.

Indikasjoner

  • Kreft i endetarm
  • Kreft i sigmoideum

Mål

  • Kurasjon
  • Unngå skade på autonome bekkennerver
  • Redusere operasjonstiden ved å ikke fjerne analkanalen
  • Unngå forsinket tilheling i perineum, som ved rektumamputasjon
  • Palliasjon dersom pasienten har lang forventet levetid på tross av metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020