Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hartmanns operasjon ved kreft i tykk-/endetarm

Forberedelser

  • Plassering av stomien avmerkes på huden.
  • Pasienter, hvor det planlegges mulig anastomose i endetarmen, tømmes med stor tømming.
  • Tromboseprofylakse.
  • Antibiotikaprofylakse.
  • Epiduralkateter legges for postoperativ smertebehandling.
  • Blærekateter.
  • Pasienten legges flatt i benholdere på operasjonsbordet slik at bena kan løftes uten besvær, hvis anastomose ikke kan utelukkes preoperativt.
  • Operasjonen utføres i narkose.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020