Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hartmanns operasjon ved kreft i tykk-/endetarm

Gjennomføring

Disseksjon

Disseksjonen utføres som ved total mesorektal eksisjon.

 • Midtlinjesnitt fra symfysen forlenges normalt på høyre side av umbilicus.
 • Kolon sigmoideum løsnes fra adheranser lateralt.
 • Karene fra reseksjonsstedet følges til arteria mesenterica inferior. Denne deles perifert for avgangen av arteria colica sinistra.
 • Øvre reseksjonsnivå identifiseres, og tarmen deles med staple- deleinstrument.
 • Peritoneum spaltes på begge siden av endetarmen. Det perimesorektale plan følges baktil, på sidene og fortil bak vesiklene og prostata. Eventuelt følges det perimesorektale plan fra vagina helt til bekkenbunnen dersom tumor sitter mindre enn 12 cm fra analåpningen, eller den følges 5 cm nedenfor tumor dersom den ligger mer enn 12 cm opp.
 • De sympatiske nervi hypogastrici identifiseres om mulig på bekkenveggen .
 • Det parasympatiske plexus pelvicus er ofte vanskelig å identifisere på bekkenveggen.
 • Om mulig lukkes tarmen minst 1 cm nedenfor svulsten, og den distale enden skylles med destillert vann for å fjerne svulstceller i tarmlumen.
 • En ny staplerekke legges i ønsket nivå, og tarmen deles mellom staplerekkene.

Rekonstruksjon

 • Sigmoideostomi legges på avmerket plass i venstre rectus skjede. 
 • Sugedren legges ned i bekkenet.
 • Abdomen lukkes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020