Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hartmanns operasjon ved kreft i tykk-/endetarm

Oppfølging

 • Pasienten mobiliseres så tidlig som mulig.
 • Pasienten kan begynne å drikke og spise 1. postoperative dag.
 • Dren fjernes når det ikke lengre kommer friskt blod, vanligvis 2.–3. dag.
 • Blærekateter fjernes etter cirka en uke, da inngrepet ofte gir forbigående blæreparese.
 • Epiduralkateter fjernes vanligvis 2.–3. dag, og pasienten får perorale analgetika.

Komplikasjoner ved kirurgi

Tidlige

 • Kardiopulmonale komplikasjoner er avhengig av pasientens allmenntilstand, inngrepets varighet og skånsomhet.
 • Det kan oppstå komplikasjoner som ved stomi.
 • En eventuell infeksjon i bekkenet kan perforere rektumstumpen, og tømme seg gjennom denne.

Skade av de autonome nerver i bekkenet kan gi:

 • blæreparese, oftest forbigående
 • ereksjons- og ejakulasjonsproblemer
 • tørr skjede

Sene

 • Ventralhernier i abdominalsåret og peristomale hernier forekommer .
 • Postoperativ ileus er angitt hos cirka 5 % uavhengig av strålebehandling.
 • Stomalprolaps forekommer relativt sjelden.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020