Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Rektumamputasjon med svinglapp

Forberedelser

  • Pasienten forberedes på stomi. Plasseringen av denne avmerkes på huden.
  • Tarmtømming gjøres ikke dersom anastomose er utelukket fra start.
  • Tromboseprofylakse
  • Antibiotikaprofylakse
  • Epiduralkateter for postoperativ smertebehandling
  • Blærekateter (foleykater) 
  • Pasienten legges i ryggleie på operasjonsbordet. Når den perineale fasen skal gjøres, snus pasienten på magen med oppbygging under hoftene.
  • Narkose

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020