Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Rektumamputasjon med svinglapp

Gjennomføring

Disseksjon

Abdominal tilgang

 • Tarmen løsnes fra abdomen som ved total mesorektal eksisjon.
 • Disseksjon ovenfra stoppes ved basis av coccygus baktil, ved festet av musculus levator ani på musculus obturatorius interna lateralt, og så langt ned bak skjede/prostata som det er naturlig å gå.
 • Coccygus løsnes fra sakrum.
 • Det lages en sigmoideostomi.
 • En stor kompress legges foran sacrum, for å holde tarmene ute av bekkenet og svinglappen på plass.
 • Muskulo-kutan svinglapp (vertikal rectus abdominis (VRAM)) friprepareres, og svinges ned i bekkenet.
 • Sugedren legges til bekkenet.
 • Abdomen lukkes.
 • Pasienten snus til mageleie.

Perianal tilgang

 • Analåpningen sys igjen, og det legges perianal inscisjon i huden med forlengelse opp over coccygus.
 • Disseksjonen går i det isciorektale fett dorsalt mot basis av coccygus, og lateralt mot festet av musculus obturatorius internus.
 • Musculus levator ani følges fra coccygus lateralt, og løsnes fra festet til musculus obturatorius internus.
 • Rektum mobiliseres fremover, og vesiklene/prostata/skjede identifiseres og friprepareres fra rektum.
 • Uretrakateteret palperes hos menn, og uretra unngås.
 • Preparatet fjernes.

Rekonstruksjon

 • VRAM lappen (Vertikal rektus abdominis muskel lapp) sys lateralt til restene av bekkenbunnsmuskulatur, og i defekten i perinealhuden.
 • Sugedren legges til VRAM lappen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020