Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft

Generelt

Tykktarmskreft som opereres ved Radiumhospitalet er i de fleste tilfeller lokalavanserte eller lokale residiv.

Lokalavansert tykktarmskreft vokser inn i omgivende organer. Hvilke organer som er affisert avhenger av hvor kreften er lokalisert. På grunn av sin mobilitet vokser kreft i sigmoideum av og til inn i bekkenorganene. Det kan også skje når cøcum er mobil, og en sjelden gang ved meget lang transversum.

Ved innvekst i essensielle strukturer som store kar, nerver og eventuelt skjelett på bakre bukvegg kan det være aktuelt å gi pre- eller postoperativ bestråling. Fordelen ved postoperativ bestråling er at risikoområdet reduseres betydelig, og man får merket med klips slik at strålefeltet blir minst mulig.

Tilstanden er ofte kombinert med peritoneal karsinomatose som kan gjøre reseksjon uaktuelt.

Palliativ reseksjon kan være aktuelt hvis det foreligger en tilstand som påvirker livskvaliteten betydelig.

Indikasjon

  • Tykktarmskreft (lokalavansert/lokale residiv)

Mål

  • Kurasjon
  • Palliasjon (som for lokalavansert endetarmskreft)
  • Oppheve/forhindre betydelig reduksjon av livskvalitet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020