Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i descendens av tykktarmen

Generelt

Ved kreft i descendens gjøres venstresidig hemikolektomi og standard tarm- og lymfeknutereseksjon. Tarmen deles til venstre på transversum og oppad på rektum. Distale sigmoid behold ikke fordi blodforsyningen kan være for dårlig.

Mesenterica inferior karene settes av sentralt. (Arterien ved aorta og venen tett opp til kanten av  bukspyttkjertelen)

       

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020