Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i transversum av tykktarmen

Generelt

 Ved kreft i transversum fjernes hele transversum og begge fleksurer, alternativt også cøkum og hele ascendens. Det gjøres standard tarm- og lymfeknutereseksjon.

Arteria colica media settes av sentralt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020