Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i transversum av tykktarmen

Gjennomføring

Begge fleksurer tas med og man gjør reseksjon som illustrert. Dersom tarmanastomose ikke faller pent, kan man eventuelt fjerne cøcum og hele ascendens og legge anastomose mellom terminale ileum og descendens.  

      

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020