Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i cøkum og ascendens av tykktarmen

Generelt

Ved kreft i cøkum og ascendens gjøres en høyresidig hemikolektomi og en standard tarm- og lymfeknutereseksjon.

Ileocolicakarene settes av sentralt. Arteria colica dexter, avgår fra arteria mesent superior hos bare 15 %, settes også av sentralt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020