Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i høyre fleksur av tykktarmen

Generelt

Ved kreft i høyre fleksur gjøres en utvidet høyresidig hemikolektomi og  en standard tarm- og lymfeknutereseksjon.

Arteria ileocolica og colica media settes av sentralt, og tarmkrøset til tverrkolon deles litt til venstre for colica mediakarene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020