Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i sigmoideum av tykktarmen

Generelt

Ved kreft i sigmoideum gjøres sigmoideumreseksjon og en standard tarm- og lymfeknutereseksjon.

Tarmrøret settes av på descendens og helt øverst på rektum.

Mesenterica inferior settes av sentralt.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020