Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i venstre fleksur av tykktarmen

Generelt

Ved kreft i venstre fleksur må man sette av arteria colica media  og arteria colica sinistra sentralt. 

Som minimum reseseres tarm fra høyre side av transversum og til overgang descendens/sigmoid. I akuttsituasjoner, eventuelt andre ganger hvor transverso/sigmoidal anastomose ikke faller pent, fjernes hele høyre kolon og legger ileo/sigmoidal anastomose,

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020