Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Tumor i venstre fleksur av tykktarmen

Gjennomføring

Det er to alternative metoder:

  • Ved akutt operasjon for ileus/perforasjon gjøres utvidet høyresidig hemikolektomi og i tillegg reseksjon av tarmsegmentet omkring venstre fleksur og til nedre del av descendens.
  • Ved elektiv operasjon setter man av distalt i sammen nivå, men kan beholde cøkum-ascendens og høyre del av tverrkolon såfremt tarmen løses ut og man får fin anastomose uten stramning.

I begge tilfelle gjøres standard lymfeknutereseksjon.

Colica media settes av sentralt og colica sinistra settes av ved mesenterica inferior.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020