Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i tykk- og endetarm

Stråleterapi brukes i tillegg til kirurgi ved kurativ behandling, eller som palliativ behandling av primærsvulst eller metastaser.

Adenokarsinomer i tykktarm og endetarm er middels strålesensitive, og krever høye doser ved behandling. Normalvevet er den strålebegrensende faktor. Tynntarmen er ett av de strålebegrensende organene. Ved bestråling av endetarmskreft, nede i det lille bekken, vil det normalt ikke komme mye tarm i strålefeltet. Tykktarmen er derimot omgitt av tynntarmen mer eller mindre på alle kanter, med følgelig betydelig stråleskade etter strålebehandling. Strålebehandling benyttes derfor i svært liten grad ved tykktarmskreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020