Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Koloskopi

Generelt

Koloskopi gjøres ved:

  • påvist blod (synlig eller okkult), eller andre symptomer som gir mistanke om tarmkreft.
  • screeningundersøkelse av asymptomatiske pasienter med kjent arvelig risiko for tarmkreft.
  • postoperativ kontroll etter tidligere tarmkreftoperasjon
  • kontroller ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

Formål

  • Avdekke polypper eller infiltrerende kreft i tykk- og endetarm.
  • Postoperativ kontroll av anastomose-områder med tanke på tilbakefall av kreft eller strikturdannelse.
  • Postoperativ kontroll for å sjekke om det er kommet nye polypper eller kreft (metakron).
  • Vurdere sykdomsaktivitet og eventuell dysplasiutvikling ved IBD.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020