Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ano-/rektoskopi med ultralyd

Generelt

Ano-/rektoskopi gjøres for:

  • å påvist blod (synlig eller okkult) eller andre symptomer som gir mistanke om kreft i endetarm.
  • postoperativ kontroll etter tidligere tarmkreftoperasjon.

Formål

  • Avdekke polypper eller infiltrerende kreft i endetarm.
  • Postoperativ kontroll av anastomose-områder med hensyn til tilbakefall av kreft eller strikturdannelse.
  • Vurdere tumors eksakte beliggenhet i endetarmen, som er viktig i forberedelse av type operasjon.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020