Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Langtidsfunksjon etter tykk- og endetarmreseksjon

Generelt

Etter kolonreseksjon

  • Ved høyresidig hemikolektomi kan avføringen bli noe mer hyppig og konsistensen bløtere, men det er sjelden av klinisk betydning.
  • Ved sub- og total kolektomi samt ileorektal anastomose får pasienten mye løsere avføring enn tidligere, frekvens vanligvis 5 ganger pr døgn. Behandling med Imodium og eventuelt romoppfyllende avføringsmidler er aktuelt.

Etter endetarmreseksjon

  • Langvarig urinretensjon på grunn av skade av autonome innervasjon av detrusor-muskulatur i urinblære oppstår hos opptil 5 %. En sjelden gang er skaden livslang. Behandling med RIK (ren intermitterende kateterisering) er aktuelt. Det ideelle er å starte tidlig etter operasjonen dersom kateterfjerning femte dag førte til urinretensjon.
  • Impotens/redusert potens oppstår hos 25 – 50 % av de opererte, hyppigere jo lenger distalt tumor satt. Det skyldes skade av det parasympatiske nervesystem, oftest ved disseksjon anterolateralt ved vesikler/prostata, eller ved skade på nerverøttene S2-S5 på bekkenveggen. Hjelpemidler ved ereksjonsvikt kan forsøkes.
  • Retrograd eller minsket ejakulasjon opptrer hos noen få pasienter; det skyldes skade på det sympatiske nervesystem ved bekkeninngangen (nn hypogastrici).
  • Pasienter som klarer å stelle en velfungerende endekolostomi selv har like god livskvalitet som pasienter med lav kolorektal anastomose.

Avføringsfunksjon/low anterior rektal syndrome (LARS)

Etter kolorektal anastomose er neorektums kapasitet og compliance redusert, samspillet mellom neorektum og distal rektumslimhinne/sfinkterapparat er forandret og sensibilitet i distale rektumslimhinne oftest endret med redusert sensibilitet. Dette fører til følgende endringer:

  • Frequency – Pasienten har vanligvis 3-5 tarmtøminger pr døgn.
  • Urgency – Avføringstrangen kommer raskere enn tidligere. Det  kan være et sosialt problem.
  • Inkontinens – Lett inkontinens/soiling er relativt vanlig.
  • Fragmentation – Pasienten klarer sjelden å tømme tarmen komplett ved toalettbesøket, men må gå tilbake en eller flere ganger for å oppnå komplett tømning.

Alle disse symptomene er mest uttalt det første året og blir gradvis noe bedre, men sluttresultatet er omtrent som nevnt ovenfor. Alle symptomer øker dersom pasienten har hatt anastomoselekkasje. Den vil alltid tilhele med fibrosering og kapasitet/compliance er sterkt redusert.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020