oncolex logo
Utskriftsdato 12.7.2020

Referanser til kreft i urinblæren

  1. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer, 2015,  M.babjuk (chair) et al.
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av blærekreft (2013), Helsedirektoratet
  3. TNM Atlas. Illustrated Guide to the TNM/pTNM Classification of Malignant Tumours. 7th Edition 2009.
  4. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  5. Lopez-Beltran A, Sauter G, Gasser T, et.al., Tumours of the Urinary System. In Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA (eds). WHO Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Lyon: IARC Press, 2004.
  6. Murphy WM, Grignon DJ and Perlman EJ. ATIP Atlas of Tumor Pathology. Series 4. Tumors of the kidney, bladder and related urinary structures. AFIP, Washington DC 2004.
  7. Epstein JI, Reuter VE and Amin MB. Biopsy interpretation of the bladder. Lippincott Williams & Wilkins, 2.ed. 2010