Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cystoskopi med fotodynamisk diagnostikk (PDD)

Generelt

Hexaminolevulinate er et farmasøytisk produkt utviklet for diagnostisering av urotelkreft i blæren og brukes i forbindelse med cystoskopi. En instillasjon med hexaminolevulinate før cystoskopi vil vise forandringer i urotelet i form av endret fargestruktur. Denne undersøkelsen betegnes fotodynamisk diagnostikk (PDD).

Det er sett svært lite medikamenttoksisitet ved bruk av preparatet.

Indikasjoner

  • Utredning i forbindelse med overfladisk urotelkreft i blæren, spesielt ved mistanke om kreft in situ hos pasienter med kjent eller mistenkt urotelkreft
  • Kontroll av høyrisikopasienter
  • Støtte ved TUR-B i spesielle tilfeller

Mål 

  • Diagnostisk (bedre sensitivitet for å påvise kreft in situ)
  • Ved kontroller (større sikkerhet for å påvise residiv)
  • Støtte ved behandling (TUR-B)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020