Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

illustrasjon barn blodårer

Kreft hos barn20.04.20

Det er store forskjeller mellom kreft i barnealder og kreft i voksen alder. Kreft hos barn utgår ofte fra umodne, udifferensierte celler (blastomer) eller fra bindevev (sarkomer), mens kreft hos voksne oftere utgår fra epitelialt vev (karsinomer). Generelt har kreft hos barn bedre prognose enn kreft hos voksne, men det er stor variasjon fra krefttype til krefttype. 

Akutt leukemi er den hyppigste kreftformen og utgjør cirka 1/3 av alle krefttilfeller hos barn.

Det finnes 2 hovedformer av akutt leukemi: Akutt lymfatisk leukemi (ALL) - er den vanligste formen og utgjør cirka 85 % av tilfellene. Akutt myelogen leukemi (AML) -er relativt sjelden og utgjør cirka 15 % av tilfellene.

Krefttypen akutt leukemi hos barn er nylig revidert >>>

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet