DNA-ploidiundersøkelse ved hjelp av bildecytometri

Aneuploid histogram. Markeringene viser hvor områdene hvor 2C-, 5C- og 9C-kjernene er tatt fra.

Vis markering på bildet:
2C-kjerner
5C-kjerner
9C-kjerner
Fjern markering