Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Elektrisk slynge på resektoskop.