Ishettebehandling

Kjølehettens slange kobles til pumpens arm med et enkelt låsesystem.