Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. Hodgkin lymfom med affeksjon av bløtvev i larynx.

Vis markering på bildet:
Lymfom
Fjern markering