Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Bilde av pasient med nodulært basalcellekarsinom FØR fotodynamisk behandling.

Vis markering på bildet:
Lesjon
Fjern markering