Kuldehansker og -sokker

Kuldehanskene hindrer ikke tilgang til perifert venekateter (PVK).