Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P)

Elektrisk slynge på resektoskop.