Hartmanns operasjon

Spesialinstrument for å stifte vev. Instrumentet setter to doble rader med titanstifter.