Ishettebehandling

Når kjølehetten ikke er koblet til pumpen, kobles pumpens arm til pumpen slik at kjølevæsken resirkuleres.