Prostatakreft

Snittuttak fra radikal prostatektomi (sagittalsnitt fra apex, storsnitt fra midtre del, sagittalsnitt fra basis).