Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P)

Ellik evakuator