Ishettebehandling

Kontrollpanelet på kjølehettepumpen.