Transversumreseksjon

Colica media settes av sentralt.

Vis markering på bildet:
Arteria colica media
Fjern markering