Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/MR-bilde. Astrocytom grad II/III venstre parietallapp. Operert og strålebehandlet. Oppfylning i behandlet område: nekrose/fibrose eller tumorresidiv? PET viser økt opptak av moderat intensitet (markering), forenelig med astrocytom grad II/III.

Vis markering på bildet:
Tumor
Fjern markering