DNA-ploidiundersøkelse ved hjelp av bildecytometri

Eksempler på kjerner man kan finne i histogrammets 5C-område.