Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P)

Utstyr til TUR-P. Fra venstre: optikk, innføringmandreng, reseksjonsmandreng, slynge, resektoskop.