Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. Metastaser til lever med sentral nekrose.

Vis markering på bildet:
Metastaser
Fjern markering