Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. FDG-opptak av moderat intensitet i bløtvevssarkom venstre thoraxhalvdel. Inhomogent opptak med områder med lavere opptak antas å skyldes dels inflammasjon i relasjon til tumor, dels tumor nekrose.

Vis markering på bildet:
Tumor
Fjern markering