Glandeltoalett ved non-melanom hudkreft

Overflatiske lymfeknuter i lysken. De overfladiske knutene ligger vesentlig nedenfor ligamentum inguinale og sprer seg på begge sider av vena saphena magna.