Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. Høyt opptak av 18F-FDG i lymfeknutemetastase langs bekkenkar høyre side. Fysiologisk høyt opptak i blæren.

Vis markering på bildet:
Metastase
Blære
Fjern markering