Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget perifert blodutstryk fra pasient med AML, M4/M5. Store celler med rikelig cytoplasma, innskjæringer i kjernen, tildels med kløverbladformer kjerne med løst kromatin. Enkelte har vakouler i cytoplasma.

Vis markering på bildet:
Celler
Fjern markering