Strålebehandling ved hudkreft

Ekstern strålebehandling av pasient med basalcellekarsinom på nesen. Friskt vev skjermes med en blyplate.